събота, 19 ноември 2011 г.

Глад за истински неща

Гладът за истински неща –
за него само ми се пише.
Без него – мрак и пустота.
Без него и не ми се диша!

Гладът за „Моля те, ела!”.
Гладът за „Страх ме е, не смея!”.
Без него – фалш и самота.
Без него и не се живее.

Живурка се живот-менте.
Гладът за Истина се губи.
Без него губим и сърце.
Без него днес не се и люби!
Мадлен Алгафари

"Глад за истински неща" е заглавието на шестата кни
га на Мадлен Алгафари. "Глад за истински неща" е за главоломно нарастващия в последните години стремеж към духовна интелигентност, свързан с търсенето на смисъла на живота и осъзнаването, че всички сме едно. Доскоро бяхме обсебени от външните материални неща, сега махалото на търсенията ни се засилва обратно към забравения ни вътрешен свят. Търсим го чрез мистичния опит, интуитивните прозрения. Това е естествена следваща стъпка в човешката еволюция",