понеделник, 25 януари 2010 г.

Китайският хороскоп

Преди много, много време Буда свикал животните на едно потайно място. Започвала новата лунна година по китайския календар. Поръчал бил да дойде по един представител от всички животински видове, известни в неговите владения. Решил бил да повери на всекиго специална мисия. Най-страхливите и недоверчиви отказали да дойдат, докато по-интелигентните веднага се отзовали на поканата. Пръв дошъл хитрият и любопитен плъх, почти веднага след него се явил биволът, после дошъл тигърът, едва пристигнал, ето че след него се задал и заекът, не минало, разбира се, без дракона, тихо-тихо пропълзяла змията, а следом се появил конят, овцата също удостоила с присъствието си срещата, пристигнала и чаровната маймуна, след като дълго време се оглеждал и се убедил, че събранието е напълно законно, дошъл и петелът, довтасало и кучето. След като усмихнат се появил и глиганът, Буда преценил, че срещата може да започне. Животните били всичко 12 на брой и тях той дарил с цялата си благодат...
Такава е приказката, разказваща за появата на КИТАЙСКИЯ ХОРОСКОП. Докато западната астрология се основава на движението на Слънцето, източните народи отчитат главно влиянието на Луната. От древни времена се знае, че тя заема 28 положения по отношение на определени звезди и съзвездия. Тези положения по един или друг начин се взаимопокриват с 12-те знака на зодиака. В китайския хороскоп те носят имената на животните, събрани от Буда в една тъмна нощ на скрито място...

Из: Мъдрости от нета

Копнеж

Всяка надежда и мечта, носи по мъничко тъга,
несподелена тя боли и остваме сами.
Всичко е прах и суета, щом я няма любовта,
може би, всички е игра или просто е съдба.

В самота без теб живях, но за теб любов копнях,
искам в този мой живот,да те срещна пак любов.
В самота без теб живях, но за теб любов копнях,
може измислена от мен да те срещна някой ден.

Може би, дочух вълшебен звън,
може би, очаквам те на сън.
Дали я има любовта,
или всичко е съдба.

В самота без теб живях, но за теб любов копнях,
искам в този мой живот,да те срещна пак любов.
В самота без теб живях, но за теб любов копнях,
може измислена от мен да те срещна някой ден.

Вярвам в теб, дори да греша
и дори да е лъжа.
Всичко е прах и суета,
щом я няма любовта.

В самота без теб живях, но за теб любов копнях,
искам в този мой живот,да те срещна пак любов.
В самота без теб живях, но за теб любов копнях,
може измислена от мен да те срещна някой ден.

Някой ден...

Песен на: Маргарита Хранова