ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

сряда, 4 януари 2012 г.

my New beginning: Онази, твоята любов...

my New beginning: Онази, твоята любов...: И искам да намеря път някъде далеч назад към теб. И да премигна веднъж или пък дваж и да се озова срещу усмихнатото ти лице. И тихо да чет...

Няма коментари:

Публикуване на коментар