ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

сряда, 23 май 2012 г.

Интересна и практична табуретка

Step 1Materials

Materials

You'll need:

-Your old Ikea footstool
-Some wood scraps (I had a wood panel 1 cm thick)
-White glue
-Staple gun
-Fabric of your choice
-Wheels
-Nails or screws
  
Step 2

Undress your foostools and cut the tiny legs. Keep the legs, you will need them later.

Step 3


Turn them and you've got two boxes.

Step 4

Cut a piece of wood panel to use as a lid. Fix with screws the tiny legs you save from step 2. This will prevent the lid from falling from the box.
 

Step 5


Now upholster the box with a fabric of your choice. The corners can be a little tricky.

Step 6

Then glue the foam sit to the lid you made before.

Step 7


Now it's time to upholster the seat.
 

Step 8


Add some wheels to the bottom. These are Ikea's Slugger.

Step 9

Check everything is correct...

Step 10

    DSC_0091.JPG
DSC_0095.JPG 
And now you've got two mobile footstools that can be used for storing whatever you want to.
 
 
 
 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар