ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

неделя, 17 март 2013 г.

Притча за прощаването

Притча за прощаването

    Преди въплъщението си на Земята, душите се събрали на съвещание. Бог попитал една от тях:
    - Защо отиваш на Земята?
    - Искам да се науча да прощавам.
    - На кого ще прощаваш? Виж душите около теб – всички те са чисти, светли, любящи. Те толкова те обичат, че няма как да направят нещо, за което трябва да им прощаваш.
    Огледала Душата сестрите си – наистина, и тя ги обича безусловно, точно, както и те я обичат!
    Натъжена Душата продумала:
    - А толкова ми се иска да се науча да прощавам!
    Тогава друга Душа и казала:
    - Не тъгувай, толкова те обичам, че съм готова да съм с теб на Земята, за да ти помогна да изпиташ прощаването. Ще стана твой мъж и ще ти изневерявам, ще пия, а ти ще се учиш да ми прощаваш.
    Втора Душа казала:
    - Аз също те обичам много и ще дойда с теб – ще бъда твоя майка, ще те наказвам, всячески ще се намесвам в живота ти и ще ти преча да живееш щастливо, а ти ще се учиш да ми прощаваш.
    Трета душа се включила:
    - Аз ще съм най-добрата ти приятелка и в най-неподходящия момент ще те предам, а ти ще се учиш да прощаваш.
    Още една Душа се присъединила:
    - Аз ще ти бъда началник и заради любовта си към теб ще се отнасям жестоко и несправедливо, за да можеш да изпиташ момента на прощаването.
    Още една Душа се отзовала да бъде зла и несправедлива свекърва.
    Така се събрала група от обичащи се взаимно души, намислили сценарий на животите си на Земята за преживяване опита на прощаването и се въплътили. Оказало се, че на Земята било много трудно да си спомнят за Себе си и за договора си. Повечето взели живота на сериозно, започнали да се обиждат и сърдят едни на други, забравили, че сами са съставили този сценарий на живота и най-важното – че всички те се обичат!
    Превод: Анита

Няма коментари:

Публикуване на коментар