ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

понеделник, 9 септември 2013 г.

Приказката започва...

Замъкът в Равадиново | The Castle Of Ravadinovo

Описание
На 2 километра от Созопол, навътре в сушата до село Равадиново се издига странна, романтична и величествена постройка. Гледана от въздуха, прилича на кръст, гледана откъм езерото - на детска приказка.
Сградата отвън е украсена с орнаменти от месинг, които ни препращат в легендарните рицарски времена. Те висят по каменните стени, обвити в задната част на замъка с гъст бръшлян. Кулите са украсени с мед и месинг.
Навсякъде из градината има статуи, огромни дървени фенери с красива дърворезба, каменни птици и русалки. След като веднъж влезе в имението през голяма каменна порта, посетителят поема към уникалния дворец. Следва красива арка, копие на Адриановата в Истанбул. Зад нея се озоваваш в приказна градина с езеро, в което плуват двойка бели и четири черни лебеда, които привнасят неповторима атмосфера към аристократичната обстановка.
Собственикът иска цяла България да знае, че всеки може да дойде тук по всяко време и да види замъка. "Направих го в България, защото сме родени тук и тук ще умрем , а той ще остане...”2 km away from Sozopol, inland to the village rises Ravadinovo strange, romantic and majestic building. Viewed from the air like a cross, viewed from the lake - a children's story.The building exterior... Вижте повече is decorated with ornaments made of brass, which we refer to the legendary chivalrous times. They hang on the stone walls, encased in the rear of the castle with thick ivy. The towers are decorated with copper and brass. Everywhere there are statues in the garden, huge wooden lanterns with beautiful carvings, stone birds and mermaids. Once you enter the mansion through a large stone gate, the visitor took to the unique palace. It is a beautiful arch, a copy of Hadrian in Istanbul.Behind it you find yourself in a fairy tale garden with a lake in which swimming couple white and four black swans, which impart unique atmosphere of aristocratic atmosphere. The owner wants all to know that anyone can come here anytime and see the castle. "I did it in Bulgaria, because we were born here and die here, and it will stay ..."

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар