ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

сряда, 12 октомври 2011 г.

Време

Има време за всяко нещо, И срок за всяка работа под небето:
Време за раждане, и време за умиране.Време за насаждане, и време за изкореняване насаденото.Време за убиване, и време за изцеляване.Време за събаряне, и време за градене.Време за плачене, и време за смеене.Време за жалеене, и време за ликуване.Време за разхвърляне на камъни, и време за събиране на камъни.Време за прегръщане, и време за въздържане от прегръщането.Време за търсене, и време за изгубване.Време за пазене, и време за хвърляне.Време за раздиране, и време за шиене.Време за мълчание, и време за говорене.Време за обичане и време за мразене.Време за война, и време за мир.
Еклесиаст, 3 глава

1 коментар: