ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

петък, 28 октомври 2011 г.

Ако Бог наистина е добър, защо има Зло?

Един професор по философия се изправил пред класа си и попитал:
- Вярвате ли, че Бог е добър?
- Да! - отговорили студентите.
- Вярвате ли, че Бог е създател на всичко?
- Да!
- Тогава как може един добър Бог да създаде и злото? Злото съществува и е част от нашето ежедневие. Значи Бог е лицемер и изобщо не е този, за когото се представя и го мислите.
Тогава един студент по физика вдигнал ръка и казал:
- Професоре, може ли да ви питам нещо?
- Да! - отговорил той
- Според вас, тъмнината съществува ли?
- Разбира се! - отвърнал професора
- Грешите! Съществува само светлината. А тъмнина е дума, която сме измислили, за да опишем моментите, в които няма светлина. Ние можем да измерим скорост и интензитет на светлината, но не и на тъмнината. Защото тя е просто описание на липсата на светлината.
Студентът продължил:
- Мислите ли, че студеното съществува?
- Разбира се! - отговорил пак професорът, но този път с нотка на несигурност в гласа.
- Отново грешите! Съществува топлината. "Студено" е дума, която използваме, когато искаме да опишем липсата на топлина. Можем да измерим топлината, но не можем да измерим "студеното".
И като заключение студентът казал:
- По същия начин злото е просто дума, която описва липсата на Бог в нашия живот. Той ни е дал свободна воля и може да действа само там, където са го поканили. Ако ние сме изхвърлили Бог от обществото си и сме го игнорирали тотално, превръщайки го в една мъртва традиция, тогава не можем да го виним за злото, което ние причиняваме.
След този коментар професорът не намерил какво да каже. А името на студента било... Алберт АЙНЩАЙН!

От нета

Няма коментари:

Публикуване на коментар