ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

петък, 18 ноември 2011 г.

Духът на Коледа

Духът на Коледа

В духът на Коледа,

колко надежди изгряват!

Духът на Коледа,

мечти в реалност превръща!

С духът на Коледа,

всеки по-добър става!

В духът на Коледа,

всеки става ЧОВЕК!

Духът на Коледа,

мигът на красотата!

М.З.

Няма коментари:

Публикуване на коментар