ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

вторник, 1 май 2012 г.

Nude

Nudity
Limited edition
Devoted to a flying man

In this world we come from,
naked, barefoot, free!
Are born naked,
but with clothes live!

Life masks and makeup
with memorized phrases and feelings.
Life as a photographic
playground - with roles in decor.

Alienated from themselves
in you, he, she, it, from us.
Life dedicated to morality,
by monks of God doomed.

But we have units
thirsty soul to fly.
To gaze gaze made​​,
ready to leap into the infinite.

Searching and finding meaning
the new, unknown, naked.
Living and not playing their
Life without - masks and roles.

Seeing, hearing, feeling
flying, king, loving.
And naked and barefoot, and believers
in myself, in you, he, she, it in us.

Няма коментари:

Публикуване на коментар