ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

сряда, 6 юни 2012 г.

Дръж ръката ми...


Малко момиченце и баща му да минават по един мост. Бащата уплашен казва на малката си дъщеря:

"Миличка, моля те дръж здраво ръката ми, за да не паднеш в реката."

Момиченцето казва:
"Не, татко ти дръж ръката ми."
"Каква е разликата?" -пита озадачен баща.

"Има голяма разлика", отговоря малкото момиченце.
"Ако аз държа ръката ти и нещо се случва с мен, шансовете че мога да я изпусна са по - големи, но ако ти държиш ръката ми, аз ще се чувствам сигурна, и няма значение, какво ще се случи, ти никога не би изпуснал ръката ми."

Във всяка връзка, същността на доверието е най-важната част. Така че дръжте ръката на човека, когото обичате и по този начин ще му вдъхнете сигурност и любов...


Автор - неизвестен

Няма коментари:

Публикуване на коментар