ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

неделя, 16 октомври 2011 г.

Мечо Пух

Най-популярни фрази от Мечо Пух:
 1. Колкото повече, толкова повече!
 2. Има само едно нещо, което е по-хубаво от гърненце с мед… и това са две гърненца с мед.
 3. Ако ти живееш сто години, аз искам да живея сто години без един ден, така че никога да не живея без теб.
 4. Понякога седя и си мисля… а понякога просто си седя.
 5. Отдавна, много отдавна - онзи ден...
 6. Правописът ми е Колеблив. Добър правопис е, но се Колебае и буквите отиват на грешни места.
 7. Пух: Какво трябва да... трябва?
 8. Какво се подарява на някой, който иска всичко, а няма нищо?
 9. Има дни, в които не е важно как се пише Втoрник.
 10. Пуx? - Да, Прасчо. - Нищо, просто искам да съм сигурен, че те има, Пух!
 11. Когато някой казва, че няма никой, значи има някой...
 12. Всяко нещо струва друго нещо.
 13. Когато не знаеш къде отиваш, винаги отиваш другаде...
 14. Глупаво мое мече!
 15. При все, че да ядеш мед това е много хубаво нещо, има един миг, точно преди да започнеш да ядеш, който е по- хубав.
 16. Ще бъдем ли приятели завинаги? - попита Прасчо.- Дори и за по-дълго! - отговори Мечо Пух.
 17. Името ми да не е Пух, ако не съм прав. А то е, значи съм прав.
 18. Прасчо: - Знаеш ли, Пух. Мислех си…- Това е добър навик, Прасчо! - прекъсва го Мечо Пух.
 19. Може да ме забележат, а може и да не ме забележат - с пчелите никога не се знае.
 20. – Когато се събуждаш сутрин, Пух — каза Прасчо най-после, — какво си помисляш най-напред?— Какво ще има за закуска. А ти какво си помисляш, Прасчо?— Аз си мисля какво ли интересно нещо ще се случи днес.Мечо кимна замислено. — То е все същото! — каза той…
 21. Не можеш да седиш в твоя ъгъл на гората, чакайки другите да дойдат при теб. Понякога трябва ти да ходиш при тях.

Мечо Пух седна под дървото, сложи глава между двете си лапи и започна да мисли: Преди всичко, това бръмчене значи нещо. Не може да има бръмчене само току-тъй, бръм… бръм… без да значи нещо. Щом има бръмчене, значи някой бръмчи. А единствената причина да издаваш такъв звук, доколкото знам, е защото си пчела. А единствената причина да си пчела, доколкото знам е да правиш мед! То се изправи развълнувано. А единствената причина да се прави мед е, за да мога да го изям!

Мечо Пух (Winnie the Pooh) е приказен герой от едноименните книги на английският писател Алън Александър Милн (Alan Alexander Milne)


1 коментар: