ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

събота, 24 декември 2011 г.

Добре ли прекара тази година?


Как прекара настоящата година?

Оцени ли моментите, когато си в добро здраве?

Поне веднъж събуди ли се заедно с първите лъчи на утрото?

Колко пъти наблюдава изгрева на слънцето?

На колко човека направи някакъв подарък без повод?

Колко пъти се спря по пътя, за да погалиш някое коте?

Поне веднъж през тази година някое новородено бебе стисна ли здраво пръста ти с малката си ръчичка?

А ти вдъхна ли от неговото неповторимо бебешко ухание на чистота и невинност?

Забеляза ли колко много звезди има на небето в ясните летни нощи?

Колко играчки си купи през тази година, кога за последно сам си достави радост?

Колко пъти се смя наистина от сърце, чак докато потекат сълзи от очите ти?

А прегърна ли поне веднъж някое старо дърво тази година?

Случи ли ти се поне един път да се излегнеш на тревата, оставяйки тежките мисли да отлетят от главата ти?

Поне веднъж запя ли си някоя стара песничка, останала в паметта ти от далечните детски години?

А колко пъти хвърля камъчета във водата и гледа как те подскачат по повърхността й, преди да потънат?

А храна на птиците дава ли изобщо тази година?

Наведе ли се да помиришеш някое цвете, докато си е още на стръкчето?

Колко пъти успя да видиш истинска дъга през тази година?

А блясъкът в очите на дете, което току що е получило най-желания подарък?

Колко писма получи през изминалата една година?

А ти потърси ли някой свой стар и позабравен приятел?

С някого сдобри ли се?

Колко пъти забеляза, че всъщност... си щастлив човек?


А замисли ли се поне веднъж, че една наистина добра и удовлетворяваща година, в действителност зависи именно от тези незначителни на пръв поглед "дреболии"?

Ако не си - през новата година непременно помисли над това. А когато настъпи пролетта, излез някъде на открито и... легни върху тревата! Не чакай дълго, побързай, направи го! Защото някой ден... тревата ще легне върху теб...

Автор: неизвестен

1 коментар: