ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

неделя, 15 април 2012 г.

Последната дума... Джеймс Камерън

"Част от притчата за титаник е свързана с нашата арогантност, високомерие и чувството за непоклатимост. Но къде сме го чували преди....?! Това беше тази голяма машина, тази човешка система, която се блъскаше напред с толкова голяма инерция, че не би могла да завие или да спре на време, за да избегне катастрофа, а това е, което имаме сега. Човешката система на борда на "Титаник", е един микро космос, за света. Има различни класи, има първа класа, втора класа, трета класа, в нашият свят има развити нации, развиващи се нации, има милиони гладуващи, които ще бъдат най-силно засегнати от сблъсъкът с климатичните промени, който се очертават да бъдат следващият айсберг. Виждаме, че този айсберг е точно пред нас, но не можем да завием, не можем да завием заради инерцията на системата - политическа и икономическа. Има твърде много хора, които правят пари от тази система, от начина, по който работи сега. Тези хора са хванали лостовете на властта и не са готови да ги пуснат... Докато не го направят, няма да можем да завием и да избегнем айсберга, а когато го ударим богатите пак ще имат достъп до храна, до плодородна земя, до вода и всичко останало... удара ще понесат бедните, третата класа, както това се случи в "Титаник". Затова мисля, че тази история ще очарова винаги хората, защото е отражение на нашия свят и целият му социален спектър, но когато дойде моментът на истината и нашия живот наистина бъде изложен на риск, ние не знаем какво бихме направили и това е последната ми дума."
Джеймс Камерън

Няма коментари:

Публикуване на коментар