ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

петък, 20 август 2010 г.

Определение за човека

Кой може да даде определение за човека?
Какво е човекът изобщо, машина, робот
или любящо и крехко създание нежно,
което може само с дума да нараниш.

Защо човека се ражда,
какъв е смисъла на живота?
Какви са препятствията във него,
успеха и неуспеха?

На кое място поставят се,
вярата, надежда, любовта?
Дали късметът му е
спътник во'веки?

Гледа навън в неизвестност,
чувства страх, самота и тъга.
Мисли за всичко, за нищо,
за безкрая и вечността.
М.З.

Няма коментари:

Публикуване на коментар