ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

неделя, 24 януари 2010 г.

В часа по философия

В часа по философия професорът застана на катедрата,изпълнена с различни предмети и зачака студентите да утихнат.Тогава взе голям празен буркан от майонеза и го напълни с топки за голф.Попита студентите дали съдът е пълен.Те отговориха утвърдително.
После професорът взе една кутия с камъчета и я изсипа в съда,разклати го леко и камъчетата се наместиха между топките за голф.И отново попита студентите дали съдът е пълен.Те пак отговориха утвърдително.
После професорът взе кутия с пясък и я изсипа в съда.Естествено пясъкът запълни всичко.Той попита още веднъж дали съдът е пълен.Студентите отговориха с единодушно "да".
Тогава професорът взе две кутии с бира от бюрото и изсипа съдържанието им в съда,което изпълни празното пространство сред песъчинките.
Студентите се разсмяха.
"Сега,каза професорът,когато смехът утихна,искам да ви кажа,че този съд представлява вашият живот.Топките за голф са важните неща във вашия живот-семейството ви,здравето ви,децата ви,приятелите ви,страстите и предпочитанията ви-все неща,които ако загубите всичко друго и ви останат само те, животът ви ще бъде достатъчно пълен.Камъчетата са другите неща-работата ви,къщата ви,колата ви.Пясъкът е всичко останало-малките неща." И продължи-"Ако най-напред сложите пясъка в съда,няма да има място за камъчетата и топките за голф.Същото се случва и с живота.Ако губите времето и енергията си за дреболии,никога няма да имате място за нещата,които са важни за вас.Обръщайте внимание на нещата,които застрашават щастието ви.Играйте с децата си. Излезте с партньора си навън,на вечеря.Винаги ще се намери време да изчистите къщата и подредите.
Погрижете се най-напред за топките за голф,за нещата,които наистина си заслужават.Подредете приоритетите си.Останалото е само пясък."
Една от студентките вдигна ръка и попита-"А какъв беше смисълът на бирата?"
Професорът се усмихна-"Радвам се,че ме попитахте.Исках просто да ви покажа,че няма значение колко пълен е животът ви,винаги ще се намери място и за две бири."

Из: Мъдрости от нета

Няма коментари:

Публикуване на коментар