ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

вторник, 26 януари 2010 г.

Илюзията на превъзходството

Веднъж ученик отишъл при учителя си и започнал да се оплаква от живота си. Учителят го изслушал и не казвайки нищо, му подал свитък... Свитък от Древната Книга на Знанието, който достигна до нас. Ето го:

Илюзията на превъзходството

Ще видите Илюзията като илюзия. Разберете най-после, че ние всички сме Едно. Човечеството и целия живот са единно поле. За това не съществува нищо, което може да бъде по-висше от нещо друго.

Това е най-важната истина, на която ни учи Животът. Нима лалето е по-висше от розата? Нима планините са по-красиви от морето?

Коя от снежинките е най-прекрасната? Възможно ли е всички те да са прекрасни и празнувайки това да сътворяват спиращи дъха ни пейзажи? След това те се топят, сливат се една с друга и образуват единство. Не те не изчезват. Те никога не престават да бъдат. Просто променят формата си. И не един път, а много пъти: преминават от твърдо състояние в течно, от течно в пара, от видимо в невидимо, за да се издигнат и отново да се върнат като снежинки с изумителна красота.

Това е и Животът. Истинският Живот. Това сте и Вие.

Това ще стане реалност във вашия опит, когато просто решите, че е истина и започнете да постъпвате по подобаващия начин. Ще видите удивителната красота на всички тези животи, до които се докосвате. Защото всеки от Вас е наистина прекрасен и при това не по-прекрасен от другите. И в един прекрасен ден Вие ще се слеете с Единството и тогава ще разберете, че всички Ние образуваме единен поток!

Помнете – ние всички сме едно Цяло!

Из: Мъдрости от нета

Няма коментари:

Публикуване на коментар