ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

вторник, 26 януари 2010 г.

Мъдри мисли 5 част

1. Не е пресилено да се каже, че броят на предателствата значително нараства именно поради прекомерно даване. Агни Йога, Сърце

2. Ако живеем с мисълта, че целият ни живот е едно училище, ще оставяме много по-малко време за междучасие. Радея

3. Свободен е този, който не е оковал собствения си мироглед с чужди идеи! Борис Балкх

4. Нима не разбираш, че Бог пребивава в теб, че Той е станал това, което си, за да те направи това, което е Той? Урантия

5. "Как" е винаги по-важно от "какво". Еркхарт Толе

6. Животът е онова, което се случва, докато кроим планове.

7. Никога няма да пристигнеш, затова се наслаждавай на пътуването.

8. Техническият прогрес е като брадва в ръцете на патологичен убиец. Алберт Айнщайн

9. Грехът е брат на светостта.

10. Ключът е в простотата.

11. Единственото сигурно нещо е, че нищо не е сигурно. Секст Емпирик

12. Животът е прекрасен в своята простота.

13. Разширеното съзнание не сковава, а осигурява движение без забрани.

14. Умният започва да се грижи за здравето си десет години преди предполагаемата болест, а глупакът три дни преди смъртта.

15. Хилавата крава все пак не е газела.

16. Да си естествен е поза, която дразни хората повече от всички други. Оскар Уайлд

17. Грешните съдят, че много е грешно.

18. Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят.

19. Бъди като небето - усмихвай се след всяка буря.
Бъди като тревата - изправяй се, когато те прегазят.
Бъди като звездите - близка и далечна, даряваща любов и светлина!

Няма коментари:

Публикуване на коментар