ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

вторник, 26 януари 2010 г.

Лесна и бърза промяна на съзнанието

При един шаман дошъл ученик и помолил:
- О, велики шамане, как мога веднага да променя съзнанието си?

Шаманът плеснал с ръце и попитал:
- Чу ли?
- Да - отговорил ученика.
- Когато ще можеш да чуеш пляскането с една ръка, тогава изведнъж ще промениш съзнанието си.
- Това е невъзможно – извикал ученикът.
- Не, възможно е – настоявал шаманът.
- Не е възможно – упорствал ученикът и помолил – А ти, плесни с една ръка да видим какво ще се чуе.
- Добре – смирено се съгласил шаманът. И плеснал с все сила главата му с една ръка. Ученикът веднага променил съзнанието си и получил сътресение на мозъка, защото шаманът имал черен пояс по карате до.

Да се чуе плясъкът на една ръка може, но затова са необходими една ръка и една глупава глава.

Автор не известен

Няма коментари:

Публикуване на коментар