ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

четвъртък, 20 октомври 2011 г.

Тайната на ангелите

Една древна талмудска легенда разказва, че при раждането си детето все още носи познанието от своите предишни животи. Тогава при него се появява ангел от рая и му прошепва на ухото да запази това познание в тайна. Ангелът поставя пръста си върху устните на бебето и точно в този момент то забравя всичко от своето минало и навлиза с чисто съзнание в новия си живот. А трапчинката между горната устна и носа на всеки човек, е именно следата от това ангелско докосване миг преди раждането. Едва след него новороденото проплаква за пръв път в живота си...

Из "Първият плач"

Няма коментари:

Публикуване на коментар