ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

четвъртък, 20 октомври 2011 г.

Ефекта на огледалото

"Светът е като огледало пред теб и отразява собствената ти същност. Ако погледнеш към него мрачно - ще видиш насреща си само тъжни и мрачни лица. Ако погледнеш към него с усмивка - ще те посрещне весел приятел."
Уилям Текери
Ако сам се съдиш и критикуваш - и другите ще те осъждат и критикуват.
Ако сам си причиняваш болка - и другите ще ти причинят болка.
Ако сам се лъжеш - и другите ще те лъжат.
Ако сам си безотговорен пред себе си - и другите ще бъдат безотговорни към теб.
Ако сам се обвиняваш и упрекваш - и другите ще те обвиняват и упрекват.
Ако сам си емоционално жесток към себе си - и другите ще бъдат емоционално (и дори физически) жестоки към теб.
Ако сам не се вслушваш в чувствата си - никой няма да се вслуша нито в чувствата ти, нито в теб.
Но...
Ако самият ти се обичаш – и другите ще те обичат.
Ако самият ти се уважаваш - и другите ще те уважават.
Ако самият ти си имаш доверие - и другите ще ти се доверяват.
Ако самият ти си честен със себе си - и другите ще бъдат честни с теб.
Ако самият ти осъзнаваш своята стойност и се цениш подобаващо - и другите също ще те оценят!

Автор – Г. Муравьова

Няма коментари:

Публикуване на коментар