ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

четвъртък, 20 октомври 2011 г.

ако В теб живее Ангел

Be an Angel Day
...Тук и сега, точно в този ден, час, минута, секунда - позволи си, да бъдеш ангел...

Представи си, че в теб живее Ангел! в теб живее ангел...
И че ти от време на време му позволяваш да погледне през твоите очи. Колко различен би изглеждал светът! Когато Ангелът гледа през твоите очи и в най-сивия ден ще съзреш дъга. Няма да пропуснеш нито една благоприятна възможност...
Представи си, че в теб живее Ангел! в теб живее ангел...
И ти му позволяваш да мисли вместо теб. Тогава ще изчезне безпокойството, няма да се страхуваш от нищо, защото си позволил на ангелските мисли да станат твои мисли...
Представи си, че усещаш неговата ръка в своята. Тогава всичко, до което се докоснеш, ще бъде благословено и ще оздравее в миг...
Представи си, че позволиш на този Ангел да насочва стъпките ти. Той ще те отведе далеч от утъпканите пътеки и ще ти покаже места, които не си подозирал, че съществуват...
Ако позволиш на Ангела да те води, ти ще се изправиш пред неща, от които винаги си се страхувал, но Той ще ти ги поднесе като дар, който си чакал от години...
Представи си, че неговото Ангелско сърце открива светлината в теб! Тогава всеки удар на сърцето ти ще е благословия, а пулсът ти - безконечна песен на небесен барабан...
Представи си, че този Ангел наистина живее в Теб!
Колко чудесно е да слушаш как гласът ти изрича неговите думи и как всеки, когото срещнеш в живота си, получава от теб напътствия и изцеление!
Представи си, само си представи, че вътре в теб живее и диша Ангел!
Ако му позволиш, той ще се свърже с другите ангели, които живеят във всяко човешко същество. И тогава ще видиш, че светът е пълен със сияещи ангели...
Ако му позволиш...
Тогава ти вече няма да си самотен, никога повече няма да се чувстваш изгубен сред човешкото множество. И никога повече няма да търсиш отговорите извън Себе си. Никога!
Представи си!
О, представи си, само си представи, че в теб живее Ангел! Че този Ангел е безсмъртен и никога няма да те изостави!
Ако си позволиш да повярваш, най-сетне ще усетиш, че Ангелът наистина живее в Теб!
Ангелът в Мен поздравява сияещият Ангел в Теб!

Автор - Стефани Уилсън
Откъс от книгата "Пилешка супа за душата"

Няма коментари:

Публикуване на коментар