ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

петък, 4 ноември 2011 г.

Голота

Голота
Limited edition
Посветено на един летящ човек

На този свят идваме,
голи, боси, свободни!
Голи се раждаме,
ала с дрехи живеем!

Живот с маски и с грим,
с заучени фрази и чувства.
Живот като на снимачна
площадка - с роли, с декор.

Отчуждени от себе си,
от ти, той, тя, то, от ние.
Живот на морал посветен,
като монаси на Бога обречени.

Но има от нас единици,
жадни за полет душици.
Към взора поглед отправили,
готови за скок в необятното.

Търсещи и намиращи смисъл,
в новото, непознатото, голото.
Живеещи, а не играещи своят
живот без – маски и роли.

Виждащи, чуващи, чувстващи
летящи, церящи, обичащи.
И голи и боси и вярващи,
в себе си, в ти, той, тя, то във ние.

От: Мирослав Зашев


1 коментар: