ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ...
Старецът разръчка въглените в камината, сложи един наръч сухи цепеници и огънят възкръсна като феникс. Алени б
агри обсипаха стаята. Дървета пукаха в такт с огнените пламъци, а те танцуваха по тавана преплетени в един див, победоносен танц.
Напук на лютата зимна вечер навън, в стаята беше топло и уютно. До камината имаше малка дървена масичка и един голям люлеещ се стол, а пред нея на пода, беше постлан един огромен, пухкав и мек килим.
По корида се чуха глухи стъпки, а миг след това вратата се отвори и се чу детски глас:
- Дядо, дядо разкажи ни приказка...

петък, 4 ноември 2011 г.

По две

Казват, че до един успял мъж стой една силна жена, но е вярно и обратното, че до една успяла жена, стой един силен мъж. Но и 2-те нямаше да са верни ако жената и мъжа сами за себе си не бяха силна и успели. Събрани заедно обаче са два пъти по силни и успели.
Мирослав Зашев

Няма коментари:

Публикуване на коментар